Posljednjih 5 prijava u obradi:

ID: 360 19:27:57 Sep-14 2020 Zatvorena (uspješno)
JAVNA RASVJETA Ne radi javna rasvjeta uz magistralni put od nadvoznjaka do marketa... Poštovana, Obavještavamo Vas da je dat nalog... Rakonje
ID: 358 18:55:00 Sep-06 2020 Zatvorena (uspješno)
FEKALNA KANALIZACIJA katastrofalan problem u naselju Medanovici! bolnicki kolektor... Poštovani, da bi ekipa Tehničke službe D.O.O.... Medanovićka, Bijelo Polje, Montenegro
ID: 359 20:36:06 Sep-12 2020 Zatvorena (uspješno)
JAVNA RASVJETA Ne radi ulična rasvjeta naselje Rakonje Poštovana, Obavještavamo Vas da je kvar... E763, Bijelo Polje, Црна Гора
ID: 357 13:29:12 Sep-05 2020 Zatvorena (uspješno)
Ostale kategorije posjeceni borovi iznad cukovca do livade Hota Poštovani, za Vaš problem nadležna je Uprava... 26 21, Bijelo Polje, Montenegro
ID: 344 22:49:49 Aug-17 2020 Zatvorena (uspješno)
ODRŽAVANJA STAMBENIH ZGRADA Urusavanje krovne konstrukcije Poštovani povodom ove prijave obavještavamo... Slobode, Bijelo Polje, Црна Гора

Kontakt podaci

web: bijelopolje.sistem48.me
email: bijelopolje@sistem48.me
besplatan telefon: +382 (0)80 050 050
viber/sms: +382 (0)67 001 009

SISTEM 48 Vam omogućava da u bilo koje vrijeme i na jednostavan način putem web portala: bijelopolje.sistem48.me prijavite komunalni problem i pratite status rješavanja prijava.
U roku od 48 sati* nadležne službe izlaze na teren i rješavaju problem (ukoliko je moguće) ili obavještavaju podnosioca zahtjeva o nacinu i roku rješavanja problema.
Rok od 48 sati teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema.
PRAVA I USLOVI KORIŠĆENJA
Korišćenjem portala SISTEM 48 pristajete na prava i uslove korišćenja portala kako slijedi:
  • Portal SISTEM 48 Opštine Bijelo Polje prikuplja i objavljuje podatke prijava komunalnih problema koje građani svojevoljno dostave ili unesu.
  • Unešeni lični podaci korisnika nijesu javno dostupni, čuvaju se u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, koriste se samo za interne potrebe evidencije i obavještavanja o statusu rješavanja prijava i ni u jednom drugom slučaju se neće koristiti niti ustupiti trećim licima.
  • Svaka zloupotreba i unošenje netačnih i zlonamjernih informacija podliježe zakonskim sankcijama.
  • Opština i opštinske službe nijesu u obavezi da objave unešene informacije koje smatraju netačnim i neprimjerenim.