Posljednjih 5 prijava u obradi:

ID: 495 12:58:51 Jan-02 2022 Zatvorena (uspješno)
JAVNA RASVJETA Mjesec dana nije ne radi Poštovani, Obavještavamo vas da je dat nalog... ul. Nikolj - Pazar, kod poslovnog objekta Aničića (Nikoljac)
ID: 496 19:33:21 Jan-04 2022 Otvorena
JAVNA RASVJETA Ulica Rasovske bunu od Marketa Ami prema Limu (Francuskoj mahali)... Prijava otvorena. Rasovo, Bijelo Polje 50000, Бијело Поље, Црна Гора
ID: 494 16:03:22 Dec-29 2021 Otvorena
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA (SLIVNICI, ŠAHTE I REŠETKE) Nema rasvjete i nema atmosferske sahte...Poštovani, u ulici Nedeljka... Prijava otvorena. Nedeljka Merdovica br 2
ID: 490 18:33:38 Dec-01 2021 Zatvorena (uspješno)
VODOSNABDIJEVANJE U Rasovu u ulici Rasovska 1, na 100m od trafostanice curi voda.... Poštovani, Izlaskom ekipe Tehničke službe... rasovska 1
ID: 493 17:03:38 Dec-08 2021 Zatvorena (uspješno)
JAVNA RASVJETA Zamjena sijalice na stubu. Lala Vuksanovića br. 21 (slijepa... Poštovani, obavještavamo Vas da je dat nalog... 24 E763, Bijelo Polje, Црна Гора

Kontakt podaci

web: bijelopolje.sistem48.me
email: bijelopolje@sistem48.me
besplatan telefon: +382 (0)80 050 050
viber/sms: +382 (0)67 001 009

SISTEM 48 Vam omogućava da u bilo koje vrijeme i na jednostavan način putem web portala: bijelopolje.sistem48.me prijavite komunalni problem i pratite status rješavanja prijava.
U roku od 48 sati* nadležne službe izlaze na teren i rješavaju problem (ukoliko je moguće) ili obavještavaju podnosioca zahtjeva o nacinu i roku rješavanja problema.
Rok od 48 sati teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema.
PRAVA I USLOVI KORIŠĆENJA
Korišćenjem portala SISTEM 48 pristajete na prava i uslove korišćenja portala kako slijedi:
  • Portal SISTEM 48 Opštine Bijelo Polje prikuplja i objavljuje podatke prijava komunalnih problema koje građani svojevoljno dostave ili unesu.
  • Unešeni lični podaci korisnika nijesu javno dostupni, čuvaju se u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, koriste se samo za interne potrebe evidencije i obavještavanja o statusu rješavanja prijava i ni u jednom drugom slučaju se neće koristiti niti ustupiti trećim licima.
  • Svaka zloupotreba i unošenje netačnih i zlonamjernih informacija podliježe zakonskim sankcijama.
  • Opština i opštinske službe nijesu u obavezi da objave unešene informacije koje smatraju netačnim i neprimjerenim.